Doctoratul in stiinte fundamentale - inceputul unei cariere de varf in cercetare


Home
Obiectivul general al proiectului este sprijinirea cercetarii stiintifice doctorale de calitate in Romania, servind astfel scopului Axei Prioritare 1.5, in contextul mai larg al dezvoltarii resurselor umane, care vor putea astfel sa faca fata exigentelor inalte ale societatii bazate pe cunoastere si vor contribui la dezvoltarea acesteia.

Proiectul se focalizeaza pe cercetarea doctorala in stiintele exacte si cu precadere in matematica si aplicatii ale ei, ca baza pentru o viitoare cariera de cercetare deschisa catre directiile prioritare de cercetare europene si nationale.

Ne propunem sa sprijinim activitatea de cercetare si formare doctorala a unui numar de 44 de tineri, in vederea demararii in Romania a unei cariere de cercetare de nivel european. Sprijinul pe care il propunem este atat financiar dar mai ales profesional, asigurandu-le o coordonare de inalt nivel stiintific, un orizont de formare larg cu deschideri inter si transdisciplinare bine formulate si in stransa legatura cu activitatea de cercetare internationala. Mai adaugam si infrastructura de documentare, comunicare si cercetare a unor institutii de cel mai inalt nivel din Romania, pe care coordonatorul si institutiile partenere le vor pune la dispozitia tinerilor doctoranzi din grupul tinta.
Obiectivele operationale sunt urmatoarele:

 • proiectul isi propune ca pe tematica aleasa, sa faca legatura intre institute de cercetare organizatoare de studii universitare de doctorat cu un deosebit prestigiu stiintific international si cateva dintre principalele universitati din Romania, creind astfel un mediu extrem de stimulativ si performant pentru formarea tinerilor doctoranzi;

 • deschiderea orizontului cercetatorilor de varf din domeniile stiintifice fundamentale catre probleme interdisciplinare si catre subiecte de cercetare vizand aplicatii din domeniile tehnologice sau economice;

 • dorim sa realizam acest lucru asigurand in acelasi timp dezvoltarea studiilor pe probleme de baza din cercetarea fundamentala. cresterea numarului de absolventi ai programelor de doctorat, capital uman vital al sectorului de cercetare si cresterea motivatiei acestora pentru cariera in cercetare;

 • sprijinirea mobilitatii interne si internationale si a participarii active a doctoranzilor la viata stiintifica europeana prin stagii de pregatire, prezenta la evenimente stiintifice de profil si studii doctorale in cotutela;

 • o buna integrare a cercetarilor doctorale din Romania in activitatea internationala, o vizibilitate crescuta si posibilitati de continuare a carierei in cercetare si cercetarea aplicata;

 • facilitarea accesului doctoranzilor la logistica necesara si oferirea de oportunitati de dezvoltare profesionala in grupuri de cercetare;

 • imbunatatirea capacitatii de valorificare a rezultatelor cercetarii stiintifice realizate in cadrul programului de doctorat.

  Prin contributia la dezvoltarea capitalului uman din invatamantul superior si in mod special al celui din cercetare, prin cresterea competitivitatii acestuia si prin oferirea oportunitatilor de participare pe o piata a muncii inalt calificate, flexibile si inclusive, proiectul este in deplin acord cu obiectivul general al POS DRU. Numarul doctoranzilor sprijiniti in proiect (44) la atingerea tintei de 1.650.000 de persoane pentru care POS DRU si-a definit obiectivul general.

  De asemenea, obiectivele operationale pe care proiectul si le propune contribuie la indeplinirea obiectivelor specifice ale Axei priorirare 1 si ale Domeniului major de interventie 1.5 . Prin obiectivele asumate proiectul va contribui la cresterea calitatii resurselor umane din cercetare si a atractivitatii si motivatiei pentru o cariera in acest sector, in concordanta cu Agenda de modernizare a universitatilor. Cresterea mobilitatii grupului tinta si o mai intensa colaborare intre universitati, institute de cercetare si companii reprezinta, de asemenea, deziderate ale proiectului propus.

  Doctoranzi declarati admisi la burse pe proiect in cadrul IMAR.

  Comunicat de presa Proiect POSDRU 82514.

  Anunt privind inlocuirea unui partener din proiect.

  Comunicat privind selectia unui nou partener in proiect.

  Conferinta finala a proiectului POSDRU "Doctoratul in stiinte fundamentale - inceputul unei cariere de varf in cercetare".

 •